Moped (AM146)

Vi samarbeider med Metro Trafikkskole når det gjelder mopedopplæring. Se mer informasjon her.

Opplæringen for Moped - AM146, består av 4 trinn:
 
Trinn 1 - Trafikalt Grunnkurs

 
Trinn 2 - 

          2.1 Grunnkurs klasse AM146 Eleven skal innledningsvis i trinn 2 gjennomføre grunnkurs klasse AM146. Kurset består av 3 undervisningstimer, jf. § 10-6.

Mål for grunnkurs klasse AM146, jf. §10-7: Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

Eleven skal 1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse AM146

2. drøfte mopedførerens kapasitet og trafikkens krav

3. drøfte mopedens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø

4. gjøre rede for mopedførerens bekledning med tanke på sikkerhet

5. drøfte eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell

6. drøfte begrepene sikker, strategisk og taktisk kjøring

Kjøring Trinn 2

1. gjøre seg klar for kjøring

2. utføre igangsetting og stans, giring, styring og bremsing i områder med liten trafikk

3. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

4. utføre aktuell sikkerhetskontroll av mopeden.


Trinn 3 - Opplæring på vei

       1. anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting og presis kjøreteknikk

        2 mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig, tettsted og bymiljø

        3. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i landevegsmiljø og forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli                  forbikjørt og å kjøre forbi

        4. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket'

         5. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter


Trinn 4 - Avsluttende opplæring

  • Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk undervisning, hvorav 3 timer er kjøring på vei
  • Elevenes risikoforståelse og trafikksystemet
  • Selvstendig kjøring i tettbygd strøk og landevegsmiljø
  • En time settes opp til planlegging av en kjørtur og samtale etter praktisk trening

Mål for sikkerhetskurs i trafikk, jf. § 10-9: Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å samhandle med andre trafikanter og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal: 1. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter, herunder å forutse, oppfatte og motvirke risiko for møteulykker, å bli forbikjørt og å kjøre forbi

2. vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.


Teoriprøve ved trafikkstasjonen utløser førerkort i klasse AM146.

 

Meld deg på kurs her