Moped (AM146)

Vi samarbeider med Metro Trafikkskole når det gjelder mopedopplæring. Se mer informasjon her.

Opplæringen for Moped - AM146, består av 4 trinn:
 
Trinn 1 - Trafikalt Grunnkurs

 
Trinn 2 - Opplæring på avsperret område

  • Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk opplæring på avsperret område
  • Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
  • Trinnet avsluttes med en veiledningssamtale i plenum

 
Trinn 3 - Opplæring på vei

  • Eleven skal ha minst 6 timers obligatorisk opplæring på vei
  • Trafikal opplæring
  • Trinnet avsluttes med en veiledningssamtale i plenum


Trinn 4 - Avsluttende opplæring

  • Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk undervisning, hvorav 3 timer er kjøring på vei
  • Elevenes risikoforståelse og trafikksystemet
  • Selvstendig kjøring i tettbygd strøk og landevegsmiljø
  • En time settes opp til planlegging av en kjørtur og samtale etter praktisk trening


Teoriprøve ved trafikkstasjonen utløser førerkort i klasse AM146.

 

Meld deg på kurs her