Priser

PRISER PR. 14 Januar 2019

Pr. kjøretime (manuell)

Pr.kjøretime (automat)

Obligatorisk sikkerhetskurs bane inkl. baneleie NAF

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg 13t

Obligatorisk mørkekjøring 3t

Førerprøve inkl. 1 oppvarmingstime

Obligatorisk - Trafikalt grunnkurs 13t
Inkl. førstehjelp
Obligatorisk førstehjelp

Teoritentamen kontantkort (test deg selv)

Lærebok kl. B

Teoriprøve biltilsynet
Gebyr praktisk prøve
Førerkort
Fotoaut. Biltilsynet

kr. 660,-

kr. 660,-

kr. 4500,-

kr. 7.600,-

kr. 1.500,-

kr. 2.750,-

kr. 2.200,-

kr. 600,-

kr. 30,-

kr. 400,-

kr. 620,-
kr. 1100,-
kr. 300,-
kr. 80,-

 

Avbestilling av time må skje senest 1 døgn i forveien.
Avbestilling av timer på mandager, må senest avbestilles, fredag i forveien.

Vi forbeholder oss retten til prisendring med 14 dagers varsel.