Førstehjelp

Førstehjelp er den behandling som må iverksettes ved alvorlig skade og sykdom, av de personer som er på stedet, inntil kvalifisert personell kan overta.
 
Behandlingen tar først og fremst sikte på å:

 • Opprettholde livsviktige funksjoner som pust, frie luftveier og sirkulasjon.
 • Hindre forverring av skade/ sykdom.
 • Lindre smerte.
 • Gi psykisk støtte.


Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp, dersom noen blir akutt syke eller utsatt for en ulykke.
De profesjonelle er som oftest ikke i nærheten når ulykken inntreffer. Derfor er det livsviktig at flest mulig har kunnskap som gjør dem i stand til å starte med livreddende førstehjelp.
Dersom den forulykkede får førstehjelp straks, av førstemann til ulykkesstedet, dobles sjansen for at vedkommende vil overleve.

I dag må alle som skal ta førerkort, uansett hvilken førerkortklasse det gjelder, gjennomføre et førstehjelpskurs på 4 undervisningstimer. Dette får de vanligvis gjennom det trafikale grunnkurset.
 

Førstehjelpskurset legger vekt på:

 • Opptreden på skadestedet og sikring av skadestedet.
 • Vurdering av pasienten og skadeomfanget.
 • Frie luftveier på sittende og liggende pasient.
 • Stabilt sideleie.
 • Stoppe blødninger.
 • Motorsykkelulykke. Skal hjelmen av? I så fall, hvordan skal vi få av hjelmen, uten å skade vedkommende ytterligere.
 • Arrangert ulykke, med alle de overnevnte punktene.

 
Vegtrafikklovens § 12 ”Plikter ved trafikkuhell”

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.